Barn i skyddat boende

Barn som har utsatts för våld i nära relation har rätt till stöd. Därför är det självklart för oss på Malmö Kvinnojour att betrakta barn som egna individer som får ett stöd anpassat efter sina behov. Löpande stödsamtal, aktiviteter samt snabb väg in i skola och förskola är några av nyckelfaktorerna i vårt arbete med barnen. 

Vi arbetar aktivt med att skapa en så trygg, normal och utvecklande vardag som möjligt för barnen som bor i vårt skyddade boende. Vi firar alla högtider, födelsedagar och anordnar löpande aktiviteter efter respektive barns behov och önskemål.

Varje barn får löpande stödsamtal där vi använder vår barnbok ”Ska vi bo här?” som stöd i att skapa förståelse kring situationen barnet befinner sig i. Alla kuratorer på Malmö Kvinnojour är utbildade i att bemöta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation.

Barnen som bor hos oss får:

  • En personlig kurator (inte samma som mamma)
  • Genomförandeplan, dokumentation och uppföljningar
  • Risk- och skyddsbedömningar
  • Stöd till snabb väg in i skola och förskola
  • Individuellt anpassade insatser
  • Aktiviteter efter behov och önskemål
  • Stöd till kontakt med hälso- och sjukvård
  • Stödsamtal enligt Trappan eller vår samtalsmodell Ingrid
  • Boken ”Ska vi bo här?” som vi har tagit fram för barn i skyddat boende

I vårt arbete med placerade familjer kan vi även erbjuda samtal för att stötta mamman i sin föräldraförmåga. Även andra närstående, som exempelvis morföräldrar, kan få stödsamtal med våra kuratorer.

"Ska vi bo här?" - Malmö Kvinnojours bok för barn i skyddat boende

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

STÖDLINJE

Vi har en stödlinje där du kan få stöd och rådgivning. Det är även hit du vänder dig om du vill boka tid hos våra kuratorer.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.

sv_SESvenska