VARNINGS SIGNALER

De flesta relationer börjar med kärlek...

De första
tecknen

De flesta relationer börjar med kärlek, så även de relationer där det förekommer våld. De flesta kvinnor vi träffar berättar om stor kärlek och passion i inledningsskedet av relationen.

Våld i nära relationer kan ta sig uttryck i olika former, såsom tex fysiskt, sexualiserat, materiellt, ekonomiskt och inte minst psykiskt. De första tecknen yttrar sig oftast i just psykisk misshandel.

Se varningssignalerna om din partner:

 • Är angelägen att snabbt etablera en fast relation

 • Är svartsjuk och kontrollerande mot dig

 • Isolerar dig från dina vänner och din familj

 • Skyller på andra för sina egna problem och misstag

 • Skriker och kallar dig för nedsättande ord

 • Har plötsliga humörsvängningar

 • Har utsatt andra för våld tidigare relation eller har själv blivit utsatt i sin barndom

 • Hotar med våld

 • Hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till andra, till exempel till din familj, kolleger eller vänner

 • Använder sig av ”lekfullt” tvång när ni har sex

 • Gör andra ansvariga för sina känslor, med förklaringar av typen ”hade du inte sagt så som du gjorde hade detta aldrig hänt”

 • Har en förlegad syn på könsroller och en negativ syn på kvinnor i allmänhet