Biståndssamtal

Till de kommuner som inte själva kan erbjuda stödsamtal har vi ett biståndspaket som socialtjänsten kan erbjuda den kvinna som befinner sig i/har befunnit sig i en relation där det förekommer våld.

Det innebär ett trauma att bli utsatt för våld och den som varit utsatt behöver hjälp att bearbeta sina upplevelser för att kunna gå vidare.  Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning. Stödsamtalen hålls av kuratorer med lång erfarenhet av att möta kvinnor som upplever eller har upplevt våld i nära relation. Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd, så att kvinnan kan bearbeta sina upplevelser, förändra sin nuvarande situation och ta sig vidare.

I biståndspaketet erbjuder vi:

  • Tio samtal med en av våra kuratorer som möter och ger stödjande/ motiverande samtal till våldsutsatta kvinnor
  • I mån av tid ger vi även stöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter som rör den enskilde

Biståndssamtal kan även erbjudas som eftervård när en placering i vårt skyddade boende avslutas.

Vi har ett långt och mycket gott samarbete med de kommuner som hittills har valt att erbjuda biståndspaket till de kvinnor som är i behov av detta.

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

För dig som inte vill eller kan ringa finns det möjlighet att chatta med oss. På chatten kan du vara helt anonym och det finns inget som är för litet eller för stort. På chatten kan du även ställa frågor.

BARNVERKSAMHET

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.

sv_SESvenska