Barn i skyddat boende

Barn som har utsatts för våld i nära relation har rätt till stöd. Därför är det självklart för oss på Malmö Kvinnojour att betrakta barn som egna individer som får ett stöd anpassat efter sina behov. Löpande stödsamtal, aktiviteter samt snabb väg in i skola och förskola är några av nyckelfaktorerna i vårt arbete med barnen. 

Vi arbetar aktivt med att skapa en så trygg, normal och utvecklande vardag som möjligt för barnen som bor i vårt skyddade boende. Vi firar alla högtider, födelsedagar och anordnar löpande aktiviteter efter respektive barns behov och önskemål.

Varje barn får löpande stödsamtal där vi använder vår barnbok ”Ska vi bo här?” som stöd i att skapa förståelse kring situationen barnet befinner sig i. Alla kuratorer på Malmö Kvinnojour är utbildade i att bemöta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation.

Los niños que viven con nosotros obtienen:

  • En personlig kurator (inte samma som mamma)
  • Genomförandeplan, dokumentation och uppföljningar
  • Risk- och skyddsbedömningar
  • Stöd till snabb väg in i skola och förskola
  • Individuellt anpassade insatser
  • Aktiviteter efter behov och önskemål
  • Stöd till kontakt med hälso- och sjukvård
  • Stödsamtal enligt Trappan eller vår samtalsmodell Ingrid
  • Boken ”Ska vi bo här?” som vi har tagit fram för barn i skyddat boende

I vårt arbete med placerade familjer kan vi även erbjuda samtal för att stötta mamman i sin föräldraförmåga. Även andra närstående, som exempelvis morföräldrar, kan få stödsamtal med våra kuratorer.

"Ska vi bo här?" - Malmö Kvinnojours bok för barn i skyddat boende

¿NECESITAS OTRA AYUDA?

MASCOTAS

La violencia contra las mascotas es un aspecto común de la violencia en una relación cercana. No querer dejar a su mascota es uno de los muchos factores que pueden dificultar dejar a un perpetrador.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

En Malmö Kvinnojour, usted que está o ha estado expuesto a la violencia en una relación cercana tiene la oportunidad de recibir llamadas gratuitas. Ofrecemos apoyo, asesoramiento y gestión de crisis.

RESIDENCIA PROTEGIDA

Malmö Kvinnojour ofrece viviendas protegidas para mujeres y niños acompañantes que experimentan violencia y amenazas de violencia en sus propios hogares.

CHAT

¿Necesitas a alguien que te escuche? Con nosotros puedes hablar de lo que quieras. Nada es demasiado pequeño o demasiado grande y puedes ser completamente anónimo.

GUÍA

Tenemos una línea de ayuda donde puede obtener apoyo y asesoramiento. Aquí también es donde debe acudir si desea reservar una cita con nuestros curadores.

APOYANOS

Para apoyar las actividades del Centro de acogida para mujeres de Malmö, puede convertirse en miembro de apoyo por 150 SEK durante un año. Nos gustan mucho nuestros miembros de apoyo.

es_ESEspañol