Barn i skyddat boende

Barn som har utsatts för våld i nära relation har rätt till stöd. Därför är det självklart för oss på Malmö Kvinnojour att betrakta barn som egna individer som får ett stöd anpassat efter sina behov. Löpande stödsamtal, aktiviteter samt snabb väg in i skola och förskola är några av nyckelfaktorerna i vårt arbete med barnen. 

Vi arbetar aktivt med att skapa en så trygg, normal och utvecklande vardag som möjligt för barnen som bor i vårt skyddade boende. Vi firar alla högtider, födelsedagar och anordnar löpande aktiviteter efter respektive barns behov och önskemål.

Varje barn får löpande stödsamtal där vi använder vår barnbok ”Ska vi bo här?” som stöd i att skapa förståelse kring situationen barnet befinner sig i. Alla kuratorer på Malmö Kvinnojour är utbildade i att bemöta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation.

The children who live with us get:

  • En personlig kurator (inte samma som mamma)
  • Genomförandeplan, dokumentation och uppföljningar
  • Risk- och skyddsbedömningar
  • Stöd till snabb väg in i skola och förskola
  • Individuellt anpassade insatser
  • Aktiviteter efter behov och önskemål
  • Stöd till kontakt med hälso- och sjukvård
  • Stödsamtal enligt Trappan eller vår samtalsmodell Ingrid
  • Boken ”Ska vi bo här?” som vi har tagit fram för barn i skyddat boende

I vårt arbete med placerade familjer kan vi även erbjuda samtal för att stötta mamman i sin föräldraförmåga. Även andra närstående, som exempelvis morföräldrar, kan få stödsamtal med våra kuratorer.

"Ska vi bo här?" - Malmö Kvinnojours bok för barn i skyddat boende

DO YOU NEED OTHER HELP?

PETS

Violence against pets is a common aspect of violence in a close relationship. Not wanting to leave your pet is one of many factors that can make it difficult to leave a perpetrator.

CALL RECEPTION

At Malmö Kvinnojour, you who are or have been exposed to violence in a close relationship have the opportunity for free calls. We offer support, advice and crisis management.

PROTECTED RESIDENCE

Malmö Kvinnojour offers sheltered housing for women and accompanying children who experience violence and threats of violence in their own homes.

CHAT

Do you need someone to listen to? With us you can talk about whatever you want. Nothing is too small or too big and you can be completely anonymous.

GUIDELINE

We have a helpline where you can get support and advice. This is also where you turn if you want to book an appointment with our curators.

SUPPORT US

To support Malmö Women's Shelter's activities, you can become a support member for SEK 150 for one year. We like our support members a lot.

en_GBEnglish (UK)