Husdjur i vårt skyddade boende

I vårt skyddade boende är även husdjur välkomna. Placerade kvinnor och barn kan ta med sina husdjur så som hund, katt och husdjur i bur. Vi har även djurfria lägenheter, vilket gör att även allergiker kan bo på Malmö Kvinnojour.

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare. Hos oss på Malmö Kvinnojour är det inget hinder.

Vetenskap, studier och erfarenheter visar att djur ofta blir angripna och skadade i hushåll där det förekommer våld. Djuret kan ibland vara den som råkar illa ut först och i ett allt längre händelseförlopp, kan djuret används som påtryckningsmedel för att den våldsutsatta ska följa förövarens direktiv. Djuret används då som verktyg där förövaren hotar och/eller skadar djuret för att få sin vilja igenom och utöva sin makt i relationen.

Läs mer om vårt skyddade boende

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

STÖDLINJE

Vi har en stödlinje där du kan få stöd och rådgivning. Det är även hit du vänder dig om du vill boka tid hos våra kuratorer.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

BARNVERKSAMHET

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.

sv_SESvenska