Malmö kvinnojour

Kvalitet – Engagemang – Skillnad

om oss

Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att stödja våldsutsatta kvinnor* och barn, verka för kvinnors och barns rätt till ett liv fritt från våld samt belysa och sprida kunskap om våld och förtryck i nära relation. Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer och har sedan bildandet 1980 erbjudit stöd till våldsutsatta kvinnor.

Idag erbjuder vi skyddat boende för den som inte längre kan bo kvar i sitt hem, en stödlinje för dem som behöver stöd och rådgivning här och nu samt en samtalsmottagning för den som behöver samtalsstöd med kurator i, under eller efter en våldsam relation.

Alla kvinnor, oavsett om de blivit utsatta för våld i heterosexuella eller samkönade relationer, är välkomna till Malmö Kvinnojour. Samtal, stöd och rådgivning hos oss är kostnadsfritt. Vi har tystnadsplikt och låter varje kvinna vara anonym och för inga register, med undantag vid boende.

På Malmö Kvinnojour arbetar anställda och ideella. Vi finansieras till största delen av anslag från Malmö stad och socialstyrelsen, men medel erhålls också genom enskilda donationer samt från stiftelser och fonder. Det är också möjlig att bli stödmedlem hos oss och stötta vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Malmö Kvinnojour bidrar även till kunskapsöverföring och informationsspridning om mäns våld mot kvinnor. Genom utåtriktad verksamhet, event, föreläsningar och utbildning sprider vi information, väcker opinion och sätter mäns våld mot kvinnor på agendan.

* Begreppet kvinna omfattar samtliga individer som identifierar sig som kvinna, oavsett juridisk, social och/eller biologisk könstillhörighet.