Årsmöte 18 april

Snart är det dags för årsmöte för Malmö Kvinnojour. Du som medlem, som har betalat in din medlemsavgift senast 31 januari i år, är varmt välkommen att delta.

När? 18 april kl 17

Var? Malmö Kvinnojours lokaler, adress fås efter anmälan

Motioner och rösträtt

Alla medlemmar i Malmö Kvinnojour är välkomna att delta på mötet och har också rätt att skicka in motioner. Endast aktiva medlemmar (som har genomgått Malmö Kvinnojours volontärutbildning) har rösträtt vid årsmötet.

Motioner skickas senast 21 februari till info@malmokvinnojour.se

Kallelse och anmälan

Två veckor före årsmötet kommer en kallelse till din e-post. I kallelsen finns mer information om hur du anmäler dig samt hur årsmötet kommer att gå till.

Har du frågor redan nu är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@malmokvinnojour.se