Föreläsningar & studiebesök

Vi stöttar och ger rådgivning till kvinnor som är eller har utsatts för våld i nära relationer. Våld kan se ut på många olika sätt (läs mer under fliken våld). Både våldets olika ansikten och kvinnans egna upplevelser är individuella och mångfacetterade, varför vikten av individuellt bemötande är avgörande för läkeprocessen och vägen mot ett liv fritt från våld.

Malmö Kvinnojour erbjuder även stöd och rådgivning till anhöriga, bekanta, kollegor, arbetsgivare och myndigheter.

Föreläsning

Malmö Kvinnojour erbjuder föreläsningar för bla skolor och arbetsplatser. Våra föreläsningar anpassas efter målgruppen och lyfter vad våld i nära relation är, hur det kan se ut, vilka konsekvenser det har på den egna individen och dennes omgivning. Vi kan även lyfta vad som händer vid en eventuell påföljande rättsprocess och vilka verktyg som behövs för att lämna en våldsam relation samt hur en kan hjälpa en våldsutsatt till ett liv fritt från våld.

Säg gärna om ni har någon särskild önskan på vad ni vill lära er mer om i föreläsningen. Vi kan givetvis även anpassa föreläsningens längd efter era önskemål.

För mer information och offert, mejla info@malmokvinnojour.se.

Studiebesök

För mindre grupper går det även att göra studiebesök på Malmö Kvinnojour. Då får ni se hur våra lokaler ser ut, var vi arbetar och vilka vi är. Studiebesöken anpassas efter målgrupp och innefattar även information om vår verksamhet.

Under rådande pandemi tar vi i nuläget ej emot studiebesök men vi är öppna för digitala lösningar om så önskas.

För mer information, mejla info@malmokvinnojour.se.

 

SE ÄVEN

TACK TILL

För vissa företag klappar kvinnojourens hjärta lite extra. Med ett stort engagemang har de gett vår verksamhet stort stöd och vi är mycket glada att ha dem som hjärtevänner.

SKÄNK EN GÅVA

Malmö kvinnojour är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och engagerade, ideella krafter.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.