Föreläsningar / Studiebesök

Vi stöttar och ger rådgivning till kvinnor som är eller har utsatts för våld i nära relationer. Våld kan se ut på många olika sätt (läs mer under fliken våld). Både våldets olika ansikten och kvinnans egna upplevelser är individuella och mångfacetterade, varför vikten av individuellt bemötande är avgörande för läkeprocessen och vägen mot ett liv fritt från våld.

Malmö Kvinnojour erbjuder även stöd och rådgivning till anhöriga, bekanta, kollegor, arbetsgivare och myndigheter.

Föreläsning

Malmö Kvinnojour erbjuder föreläsningar för skolor och arbetsplatser. Våra föreläsningar anpassas efter målgruppen och lyfter vad våld i nära relation är, hur det kan se ut, vilka konsekvenser det har på den egna individen och dennes omgivning, eventuell påföljande rättsprocess och verktyg för att lämna en våldsam relation samt hur en kan hjälpa en våldsutsatt till ett liv fritt från våld.

Säg gärna om ni har någon särskild önskan på vad ni vill lära er mer om i föreläsningen. Vi kan givetvis även anpassa föreläsningens längd efter era önskemål.

För mer information och offert, mejla info@malmokvinnojour.se.

Studiebesök

För mindre grupper går det även att göra studiebesök på Malmö Kvinnojour. Då får ni se hur våra lokaler ser ut, var vi arbetar och vilka vi är. Studiebesökan anpassas efter målgrupp och innefattar även information om vår verksamhet.

För mer information, mejla info@malmokvinnojour.se.