Föreläsningar & studiebesök

Föreläsningar

Malmö Kvinnojour erbjuder föreläsningar för företag, skolor och föreningar. Vi anpassar föreläsningen efter era behov. Föreläsningarna ger bland annat kunskap om vad våld i nära relation är, hur det kan se ut, vilka konsekvenser det har på den egna individen och dennes omgivning. Du får med dig en djupare kunskap och kan lättare upptäcka våld och ge rätt stöd om någon nära dig är eller har varit utsatt.

Vi kan även lyfta vad som händer vid en eventuell påföljande rättsprocess och vilka verktyg som behövs för att lämna en våldsam relation samt hur en kan hjälpa en våldsutsatt till ett liv fritt från våld.

För mer information och offert, kontakta oss på  info@malmokvinnojour.se.

Studiebesök

För mindre grupper går det även att göra studiebesök på Malmö Kvinnojour. Då får ni se hur våra lokaler ser ut, var vi arbetar och vilka vi är. Studiebesöken anpassas efter målgrupp och innefattar även information om vår verksamhet.

För mer information, mejla info@malmokvinnojour.se.

 

SE ÄVEN

TACK TILL

För vissa företag klappar kvinnojourens hjärta lite extra. Med ett stort engagemang har de gett vår verksamhet stort stöd och vi är mycket glada att ha dem som hjärtevänner.

SKÄNK EN GÅVA

Malmö kvinnojour är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och engagerade, ideella krafter.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.

sv_SESvenska