040-30 11 13

Ring vår stödlinje

CHATT

Chatta med oss

BLI STÖDMEDLEM

Skänk en gåva

Bli stödmedlem

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 100 kronor per år.  Då är du med och påverkar kampen mot våld i nära relation. Som stödmedlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Du får även närvara på vårt årsmöte där du både kan skicka in motioner och har rösträtt. För att ha rösträtt under mötet behöver du ha betalat in medlemsavgiften för innevarande år.

Vi värnar om våra stödmedlemmar och det är stort för oss att veta att vi är många som gemensamt arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Välkommen att bli en del av Malmö Kvinnojour!

Bli stödmedlem

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 100 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar. Det är stort för oss att veta att vi är många som gemensamt för kampen mot våld i nära relation!

100.00 kr

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA ANDRA

För att Malmö Kvinnojours ideella verksamhet ska fungera, behövs telefonnummer och e-postadresser till de som är aktiva i jouren. Som stödmedlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Registrering av telefonnummer och e-postadresser innebär behandling av personuppgifter behövs att ni som medlemmar samtycker (PuL och Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt a) till att Malmö Kvinnojour registrerar nämnda uppgifter i ett medlemsregister. Uppgifterna kommer att raderas året efter det att ni upphör att vara aktiva i Malmö Kvinnojour.

Den som är registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade, begära rättelse samt har rätten att återkalla sitt samtycke när som helst. Malmö Kvinnojour vill även upplysa om att den registrerade har möjlighet (efter den 25 maj 2018) lämna klagomål till Datainspektionen om denne anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av Malmö Kvinnojour. Vid en begäran enligt ovanstående kontaktas Malmö Kvinnojours verksamhetsledare.

Välkommen till oss!