Engagera dig ideellt

Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer. Hos oss finns förutom anställda även ideellt engagerade som utgör en ovärderlig del av arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn.  

Som ideellt engagerad hos oss får du: 

  • Möjlighet att göra en meningsfull insats 
  • Vara en del i kampen för kvinnors rättigheter 
  • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling 
  • En introduktion till uppdraget 
  • Möjlighet att delta i fortbildning 
  • Handledning av erfaren personal
 

Som volontär ska du vara en engagerad person som har ett genuint intresse och engagemang för kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet, kreativitet och ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande.

För tillfället tar vi inte emot intresseanmälningar till volontäruppdrag

Om du vill ha information när nästa volontärrekrytering startar rekommenderar vi dig att bli stödmedlem, då alla våra medlemmar får information om rekryteringen via mejl. Du kan också följa oss i sociala medier där vi lägger ut information när vi söker volontärer.

Bli stödmedlem

Följ oss på Facebook

Följs oss på Instagram

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

BARNVERKSAMHET

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.