Engagera dig ideellt

Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer. Hos oss finns förutom anställda även ideellt engagerade som utgör en ovärderlig del av arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn.  

Som ideellt engagerad hos oss får du: 

  • Möjlighet att göra en meningsfull insats 
  • Vara en del i kampen för kvinnors rättigheter 
  • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling 
  • En introduktion till uppdraget 
  • Möjlighet att delta i fortbildning 
  • Handledning av erfaren personal 

Vi söker engagerade personer som har ett genuint intresse och engagemang för kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet, kreativitet och ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande.

Sök uppdrag som volontär

Vi söker volontärer en gång om året. Nästa rekrytering kommer ske under hösten 2021. Vill du få information direkt när rekryteringen drar igång kan du registrera dig som stödmedlem. Då skickar vi dig ett mejl så fort ansökan har öppnat. Du kan också hålla utkik på våra sociala medier där vi lägger ut mer information när rekryteringen börjar.

Bli stödmedlem

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

BARNVERKSAMHET

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 100 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.