Engagera dig ideellt

Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer. Hos oss finns förutom anställda även ideellt engagerade som utgör en ovärderlig del av arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn.  

 

Som ideellt engagerad hos oss får du: 

  • Möjlighet att göra en meningsfull insats 
  • Vara en del i kampen för kvinnors rättigheter 
  • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling 
  • En introduktion till uppdraget 
  • Möjlighet att delta i fortbildning 
  • Handledning vid behov av erfaren personal 

 

Vi söker engagerade som har ett genuint intresse och engagemang för kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet, kreativitet och ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande.  

Just nu söker vi dig som är intresserad av förtroendeuppdrag som valberedning eller som styrelseledamot! Hör av dig till info@malmokvinnojour.se om du är intresserad eller vill veta mer om uppdragen.  

Om du vill engagera dig ideellt vill vi att du blir medlem i Malmö Kvinnojour. Som medlem får du också delta på medlemsmöten där du får ta del av intressanta föreläsningar en gång i månaden.  

Välkommen att engagera dig hos oss! 

 

Registrering 

För att Malmö Kvinnojours ideella verksamhet ska fungera, behövs telefonnummer och e-postadresser till de som är aktiva i jouren. Som medlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Registrering av telefonnummer och e-postadresser innebär behandling av personuppgifter behövs att den som är medlem samtycker (PuL och Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt a) till att Malmö Kvinnojour registrerar nämnda uppgifter i ett medlemsregister. Uppgifterna kommer att raderas året efter det att ni upphör att vara aktiva i Malmö Kvinnojour. 

Den som är registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade, begära rättelse samt har rätten att återkalla sitt samtycke när som helst. Malmö Kvinnojour vill även upplysa om att den registrerade har möjlighet (efter den 25 maj 2018) lämna klagomål till Datainspektionen om denne anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av Malmö Kvinnojour. Vid en begäran enligt ovanstående kontaktas Malmö Kvinnojours verksamhetsledare. 

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

BARNVERKSAMHET

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 100 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.