Tillstånd för skyddat boende

Malmö Kvinnojour har ansökt om tillstånd. Från den 1 april 2024 ställs det krav på tillstånd för att bedriva skyddat boende. Från samma datum gäller även en ny lag kring barn som placeras i skyddat boende. Att se barnen som egna individer och att hålla hög kvalitet på våra insatser till både vuxna och barn har länge varit självklart för oss på Malmö Kvinnojour. Därför är vi väl rustade för de nya kraven.

Malmö Kvinnojour har skickat in en ansökan om tillstånd. Vi arbetar efter de nya lagkrav som ställs kring barn i skyddat boende och har länge haft ett högt kvalitets- och säkerhetstänk i vår verksamhet. Du som placerande socialsekreterare kan känna dig trygg i att dina klienter, både vuxna och barn, får ett gott stöd och ett säkert boende när du placerar hos oss.

Vi på Malmö Kvinnojour har länge värderat kvalitet och kompetens i vårt skydd och stöd. Därför arbetar här kuratorer med lång erfarenhet av att ge skydd och stöd till personer som har utsatts för våld i nära relation. Vi bedriver vår verksamhet med ett högt säkerhetstänk och har ett starkt barnperspektiv i allt vi gör, med barnens behov och rättigheter i fokus.

Alla barn som bor här får en egen kurator, individanpassat stöd, samt hjälp att snabbt komma in i förskola och skola. Vi dokumenterar och upprättar genomförandeplaner för varje barn. Vi kan även vara behjälpliga med kontakt med hälsa och sjukvård, samt anordnar och stöttar till aktiviteter efter barnets behov och önskemål.

Vår ansökan om tillstånd kommer att skickas in under våren 2024. I väntan på svar har vi möjlighet att ta emot både kvinnor och barn. Här finns plats, stöd och säkerhet.

Har du frågor om vårt arbete med kvinnor och barn i skyddat boende? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

Telefon: 040-30 11 13

E-post: info@malmokvinnojour

Läs mer om skyddat boende här

sv_SESvenska