Högt tryck på stöd under sommaren

Sommaren har varit intensiv på Malmö Kvinnojour, med fler stödsökande än någonsin. Under juli månad fick 119 personer stöd och rådgivning av oss – en dubblering från samma period förra året.

  – Det har varit en ovanligt intensiv sommar. Framför allt har trycket på stöd via vår chatt varit högt, berättar Annika Weman Widegård, vikarierande verksamhetsledare på Malmö Kvinnojour.

Att just stöd via chatten ökar under sommarmånaderna är i sig inget nytt, men juli 2023 sticker ut med dubbelt så många chattar som samma månad både 2022 och 2021. Även under augusti har behovet av stöd via chatt varit ovanligt stort.

  – Chatten är särskilt viktig på sommaren när många vistas väldigt nära sin förövare hela tiden. Tillfällena att ringa för att söka stöd minskar markant när arbete och andra fristäder försvinner så som de gör under semestern, förklarar Annika.

Stort behov redan under våren

Tidigare i sommar rapporterade även Kvinnofridslinjen om ett ökat tryck. Samtalen till dem har ökat med 16 procent under årets första halvår. Hos Malmö Kvinnojour har kontakterna ökat med nästan 30 procent under samma period. Vi ser alltså en genomgående trend i att allt fler kvinnor söker stöd för våld de utsatts för.

Varför fler söker stöd finns det flera teorier om. Under sommarmånaderna vet vi att våldet ökar, på grund av den isolering som skapas under ledigheterna. Men det ger inte hela bilden. Att våld i nära relationer satts på agendan och syns mer i den allmänna debatten påverkar också människors benägenhet att söka stöd, likväl som att stödorganisationer som Malmö Kvinnojour blir alltmer välkända.

  – Våld i nära relationer är ett mycket utbrett problem och vem som helst kan utsättas. Genom att prata om våld och höja den allmänna kunskapsnivån bryter vi stigmat, och gör det lättare att både se varningssignaler och våga be om hjälp.

Fler kuratorer och utökade öppettider

Att behovet är stort har varit känt länge och det ökade trycket har varit väntat. Därför har Malmö Kvinnojour gjort flera satsningar för att kunna möta upp behovet. Verksamheten har utökats med en kurator från årsskiftet, öppettiderna i stödlinjen har förlängts, det planeras för ytterligare en samtalsgrupp i höst och snart kommer fler volontärer rekryteras. Allt för att kunna hjälpa så många som möjligt.

  – Volontärer är en jätteviktig del i vår verksamhet. Det är tack vare dem vi kan hålla stödlinjen öppen årets alla vardagar, även när trycket är högt på våra andra stödinsatser. Om du vill vara med och bidra rekryterar vi nya volontärer i september och vi är djupt tacksamma för all hjälp vi kan få, avslutar Annika.

Kvinna sitter med laptop i knät och chattar

 

en_GBEnglish (UK)