WITAJ,

Czy byłeś narażony na Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna? Przemoc seksualna? Przemoc psychiczna? Przemoc fizyczna?

Różne rodzaje przemocy

SEKSUALNIE
PRZEMOC

W Szwecji mniej więcej jedna na pięć kobiet jest w pewnym momencie swojego życia narażona na przemoc seksualną – na świecie jest to jedna trzecia.

Badania pokazują, że nadużycia zasadniczo nie dotyczą seksualności, ale władzy i dominacji.

Przez przemoc seksualną rozumie się, że ofiara wbrew swojej woli jest zmuszana do wykonywania czynności seksualnych. Molestowanie seksualne i poniżanie seksualne są również objęte pojęciem przemocy seksualnej. Nadużycia te są zazwyczaj popełniane przez partnera, sprawcą może być również osoba znana lub nieznana.

Wielu zgwałconych nie stawia oporu, nie krzyczy ani nie mówi NIE. Często dochodzi do zamrożonej walki, co oznacza, że gdy ciało jest wystawione na przemoc, kończy się w stanie paraliżu. To odruch przetrwania – kiedy mózg wykryje niebezpieczeństwo, uniemożliwia ciału poruszanie się. Ten odruch dzieje się błyskawicznie, automatycznie i jest całkowicie poza naszą świadomością.

Przemoc seksualna może wywołać u ofiary silne poczucie wstydu i winy. Relacja ze sprawcą może utrudnić i utrudnić dokonanie zgłoszenia na policji.
W Malmö Kvinnojour mamy szczególne kompetencje, aby pomagać osobom, które padły ofiarą przemocy seksualnej. Nasz personel jest dokładnie przeszkolony, aby udzielać wsparcia kobietom, które padły ofiarą wszelkich form przemocy seksualnej.

PSYCHOLOGICZNY
PRZEMOC

Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy w bliskich związkach. Praktycznie we wszystkich związkach, w których dochodzi do przemocy, występuje przemoc psychiczna, często w interakcji z innymi rodzajami przemocy. Przemoc psychiczna jest często systematyczna i wielokrotnie praktykowana. Chodzi o wyznaczanie różnego rodzaju granic w celu uzyskania władzy i kontroli nad ofiarą, która z kolei często jest przełamana przemocą psychiczną i może czuć się bezsilna lub bezużyteczna.

Przemoc psychiczna może być:

  • Obelgi ustne, uwłaczające uwagi i kpiny.
  • Wstyd lub zawstydzać ofiarę na oczach innych.
  • Nękanie, groźby (bezpośrednie, pośrednie) lub stalking.
  • Ofiara jest zmuszana do robienia rzeczy wbrew swojej woli.
  • Kontrolowanie tego, co robi ofiara, z kim spędza czas i gdzie się znajduje.
  • Izolacja społeczna, uniemożliwiająca ofierze kontakt np. z przyjaciółmi.
  • Sprawca krzywdzi lub przeraża ofiarę, stosując przemoc fizyczną wobec kogoś innego, na przykład dziecka lub zwierzęcia.

W Malmö Kvinnojour mamy duże doświadczenie w zapewnianiu wsparcia i porad kobietom narażonym na przemoc psychiczną.

FIZYCZNIE
PRZEMOC

W bliskim związku przemoc fizyczna może przejawiać się w postaci wszystkiego, od pchnięć, ciosów, kopnięć, uduszenia czy próby uduszenia, po użycie różnych rodzajów broni. Sprawca często świadomie decyduje się skierować agresję na określone części ciała, aby siniaki i inne obrażenia nie zostały wykryte przez osoby postronne. Przemoc może również powodować ukryte urazy, takie jak złamania, urazy oczu, ślady łez, siniaki i rany na odsłoniętych częściach ciała.

Każdy, kto naraża swojego partnera na przemoc, rzadko jest agresywny wobec innych. Sprawca często stara się wyglądać na miłego dla otaczających go osób. Może to sprawić, że osoba narażona na przemoc wydaje się mniej wiarygodna, jeśli spróbuje powiedzieć komuś o przemocy.

W Malmö Kvinnojour słuchamy kobiety. Zaczynamy od jej potrzeb i wspieramy w odnalezieniu własnej drogi.

MATERIAŁ
PRZEMOC

Przemoc materialna może oznaczać, że sprawca niszczy lub grozi przedmiotom, z którymi jest związany emocjonalnie. Może to być fotografia lub prezent od bliskiej osoby. Może to również obejmować zniszczenie np. odzieży, mebli lub samochodu, a wszystko to w celu zastraszenia i/lub nękania.

W Malmö Kvinnojour posiadamy wiedzę na temat przemocy materialnej i możemy udzielić Ci wsparcia i wskazówek.

EKONOMICZNIE
PRZEMOC

Przemoc ekonomiczna ma na celu stanowić naruszenie i uzależnić ofiarę od sprawcy. Może to oznaczać, że sprawca zaciąga pożyczkę w imieniu ofiary, kontroluje wykorzystanie przez nią pieniędzy lub uniemożliwia mu posiadanie majątku we własnym imieniu. Przemoc finansowa może wpłynąć na zdolność kredytową ofiary, co może utrudnić na przykład uzyskanie mieszkania. Sprawca przejmuje kontrolę nad gospodarką i majątkiem materialnym w celu zwiększenia izolacji, podatności i utrudnienia wyjścia ze związku.

W Malmö Kvinnojour posiadamy wiedzę na temat przemocy finansowej i możemy udzielić Ci wsparcia i wskazówek.

CYFROWY
PRZEMOC

Przemoc cyfrowa oznacza przemoc dokonywaną za pomocą technologii cyfrowej. Badania wykazały, że przemoc doświadczana przez bezbronne kobiety polega między innymi na tym, że sprawca poniża, wywołuje strach i stwarza poczucie stałej obecności poprzez cyfrowe prześladowania. Technologia cyfrowa może być również wykorzystana do śledzenia i sprawdzania, gdzie się znajdują. Ten rodzaj prześladowania wpływa na zdrowie psychiczne i samopoczucie. Badania pokazują również, że przemoc cyfrowa debiutuje lub nasila się w związku z separacją.

W Malmö Kvinnojour mamy wiedzę na temat przemocy cyfrowej i możemy udzielić Ci wsparcia i wskazówek.

pl_PLPolski