Placera hos oss

Arbetar du på socialtjänsten ochönskar göra en placering på Malmö Kvinnojour?

För placeringsförfrågan ring oss på: 040-30 11 13 (tryck menyval 2, alla helgfria vardagar 8.30-16.30)

Mejla: info@malmokvinnojour.se

Skyddat boende

Malmö Kvinnojour tar emot placeringar från hela landet och erbjuder ett säkert skyddat boende för alla som identifierar sig som kvinnor och deras barn som upplever våld och hot om våld i en nära relation. Även husdjur får följa med till boendet (allergiboende finns).

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddat boende i form av eget boende eller delad bostad. Samtliga boenden fungerar som självhushåll och är utrustade med skalskydd. Även personlarm med GPS finns tillgängligt. På kvällar och helger finns jour.

I verksamheten finns mångårig kompetens av att möta våldsutsatta kvinnor och barn. På Malmö Kvinnojour är samtliga kuratorer utbildade socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete. Jouren har en utbildad barnkurator med flera års erfarenhet av att möta barn med trauma. Verksamheten använder sig av standardiserade bedömningsmetoder som FREDA och Patriark och har även utbildning i MI, lösningsfokuserad samtalsmetodik, Response based practice m.m.

Vid inflytt erhåller kvinnan en kurator som är huvudansvarig i ärendet, även barn erhåller en personlig kuratorskontakt. En individuell genomförandeplan upprättas där stödet anpassas efter individens behov och skyddsbedömning med FREDA eller PATRIARK görs. Ansvarig kurator återkopplar även kontinuerligt till socialsekreterare under placeringen. 

I insatsen ingår

  • Regelbundna stödsamtal med kurator för kris och traumabearbetning
  • Regelbundna barnsamtal med jourens barnkurator för kris och traumabearbetning
  • Daglig kontakt med jourens boendesamordnare
  • Praktisk hjälp med myndighetskontakter
  • Medföljning till olika kontakter, som Polis, sjukvård, advokat etc.
  • Stöd i bostadssökandet
  • Barnpassning
  • Aktiviteter och friskvårdsinsatser
  • Jour vid kväll och helg

 

I insatsen ingår även fem kostnadsfria eftervårdssamtal (biståndssamtal) efter utflytt från skyddat boende.

 

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

BARNVERKSAMHET

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 100 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.