Barnverksamhet

Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden. Att värna om barnens rättigheter är en självklarhet och vår skyldighet. Vi möter varje barn som en egen part, med egna behov, önskemål och rättigheter och inte enbart som medföljande till sin mamma.

Enligt studie gjord av regeringens kommittee mot barnmisshandel är det ca 10 % av alla barn i Sverige som någon gång sett pappa slå mamma. Dessa barn är enligt svensk lag brottsoffer.

På Malmö Kvinnojour betraktar vi alla som barn tills dess att de har fyllt arton år, oavsett könsidentitet.

Vi har flera kuratorer på Malmö Kvinnojour som är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation. Kuratorerna är utbildade i olika samtalsmodeller för barn som utsatts för våld. Samtalen syftar till att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld och därigenom minska risken för PTSD och annan psykiatrisk problematik senare i livet. Samtalen hålls i specialanpassade barnsamtalsrum. Vi har även föräldrastödjande samtal.

Vi lyder under socialtjänstlagen och anmäler alltid om vi misstänker att ett barn far illa.

"Ska vi bo här?" - Malmö Kvinnojours bok för barn i skyddat boende

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

HUSDJUR

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare.

SAMTALSMOTTAGNING

På Malmö Kvinnojour får du som är eller har varit utsatt för våld i nära relation möjlighet till kostnadsfria samtal. Vi erbjuder stöd, rådgivning och krisbearbetning.

SKYDDAT BOENDE

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem.

CHATT

Behöver du någon som lyssnar? Med oss kan du prata om vad du vill. Inget är för litet eller för stort och du kan vara helt anonym.

STÖDLINJE

Vi har en stödlinje där du kan få stöd och rådgivning. Det är även hit du vänder dig om du vill boka tid hos våra kuratorer.

STÖD OSS

För att stötta Malmö kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor för ett år. Vi tycker mycket om våra stödmedlemmar.

sv_SESvenska