Vid lägerelden med Klara Svalin

Vid lägerelden med Klara Svalin

Klara Svalin är forskare i kriminologi vid Malmö Högskola. Hennes avhandling handlar om polisens riskbedömningar för upprepat våld i nära relationer. Avhandlingen visar att träffsäkerheten i polisens riskbedömningar för upprepat våld är låg, bara något bättre än slumpen.

 

 

Avhandling
Svalin, Klara (2018) Risk assessment of intimate partner violence in a police setting : reliability and predictive accuracy. Malmö university, Faculty of Health and Society, 98, ISBN 9789171048981, 9789171048998, ISSN 1653-5383, DOI [länk], . (PDF document) (application/pdf)

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/24791/2043_24791_Svalin_muep.pdf?sequence=2