Johannes Anyuru

Ljuständning med Johannes Anyuru

Om sin senaste roman De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, säger författaren och poeten Johannes Anyuru: ”Världen är full av mörker, skuggor och våld. Mitt arbete är inte att rygga undan från det, utan att söka efter hopp och ljus som jag vet finns.” När Paula hörde hans ord bjöd hon honom ner till ekens rötter i ett samtal om att tända ljus i det mörkaste av mörker.

pastedGraphic.png