Introduktionsavsnittet

Introduktionsavsnittet

Sex minuters introduktion från eken i våldets värld.