Till placerande socialtjänst

Arbetar du på socialtjänsten och önskar göra en placering på Malmö Kvinnojour?

För placeringsförfrågan:

Ring: 040-30 11 13 (menyval 2, helgfria vard. 8.30-16.30)

Mejla: info@malmokvinnojour.se

 

Skyddat boende 

Malmö Kvinnojour erbjuder skyddad bostad för kvinnor och medföljande barn som upplever våld och hot om våld i sitt eget hem. NYHET: Vi tar nu emot husdjur till boendet (allergifritt alternativ finns)https://www.malmokvinnojour.se/services/husdjur-i-boendet/

I bostaden bor kvinnor och barn tillsammans. Varje kvinna och eventuella medföljande barn, bor i egen lägenhet eller i eget rum i flerfamiljslägenhet. I flerfamiljslägenheten delas gemensamma utrymmen (kök, badrum, vardagsrum) med övriga boende. I boendet finns tillgång till rena lakan och handdukar samt möjlighet till tvättmaskin. Boendet har självhushåll. Vid inflyttning ges ett start-kit med hygienprodukter, sovkläder med mera.

Samtliga kvinnor och barn som bor på Malmö Kvinnojours skyddade boenden erbjuds kontinuerliga stödsamtal, daglig kontakt med boendestödjare, hjälp med myndighetskontakter, insatsplan för vistelsen, medföljning till olika myndigheter (ex. polis, sjukhus, advokat), barnpassning med mera.

Malmö Kvinnojour erbjuder även massageterapi och möjlighet att delta i olika aktiviteter för att bidra till ökad trivsel och stimulans för både kvinna och barn. Stort utbud av böcker, filmer och leksaker finns att tillgå. Det finns även kläder för både barn och vuxen, barnvagn och andra nödvändigheter som kan behövas.

Boendet är utrustat med nödlarm.

Biståndssamtal

Till de kommuner som inte själva kan erbjuda stödsamtal har vi ett biståndspaket som socialtjänsten kan erbjuda den kvinna som befinner sig i/har befunnit sig i en relation där det förekommer våld.

I biståndspaketet erbjuder vi:

  • Tio samtal med en av våra kuratorer som möter och ger stödjande/ motiverande samtal till våldsutsatta kvinnor
  • Stöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter som rör den enskilde.
  • Friskvård i form av gym, träningspass, yoga
  • Massage utförd av en medicinsk massageterapeut
  • Olika dagliga aktiviteter tillsammans med våra kuratorer

Vi har ett mycket gott samarbete med de kommuner som hittills har valt att erbjuda biståndspaket till de kvinnor som är i behov av detta.

Barnverksamhet

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden. Att värna om barnens rättigheter är en självklarhet och vår skyldighet. Enligt Rädda Barnen upplever vart tionde barn hur det är att se sin mamma bli utsatt för våld. Detta gör barnen till brottsoffer. På Malmö Kvinnojour betraktar vi alla som barn tills dess att de har fyllt arton år, oavsett könsidentitet.

Vi har flera kuratorer på Malmö kvinnojour som är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation. Kuratorerna är bland annat utbildade inom Trappanmodellen. Denna modell stödjer barn som upplevt våld i sina familjer. Dess syfte är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld och därigenom minska risken för PTSD och annan psykiatrisk problematik senare i livet. Samtalen hålls i specialanpassade barnsamtalsrum.Vi har även föräldrastödjande samtal.

Vi lyder under socialtjänstlagen och anmäler alltid om vi misstänker att ett barn far illa.

Husdjur i vårt skyddade boende

Vi har skyddsboende dit kvinnor och familjer kan ta med sig sina husdjur. 

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare. 

Vetenskap, studier och erfarenheter visar att djur ofta blir angripna och skadade i hushåll där det förekommer våld. Djuret kan ibland vara den som råkar illa ut först och i ett allt längre händelseförlopp, kan djuret används som påtryckningsmedel för att den våldsutsatta ska följa förövarens direktiv. Djuret används då som verktyg där förövaren hotar och/eller skadar djuret för att få sin vilja igenom och utöva sin makt i relationen.

Jouren har även djurfria lägenheter som möjliggör för allergiker att bo på Malmö Kvinnojour.

Vill du ha mer information om sambandet mellan våld i nära relationer och djur, läs gärna på: sesambandet.wordpress.com