Husdjur i boendet

Husdjur i vårt skyddade boende

Vi har skyddsboende dit kvinnor och familjer kan ta med sig sina husdjur. 

Våld mot husdjur är en vanlig aspekt av våld i nära relation. Att inte vilja lämna sina husdjur är en av många faktorer som gör att det kan vara svårt att lämna en förövare. 

Vetenskap, studier och erfarenheter visar att djur ofta blir angripna och skadade i hushåll där det förekommer våld. Djuret kan ibland vara den som råkar illa ut först och i ett allt längre händelseförlopp, kan djuret används som påtryckningsmedel för att den våldsutsatta ska följa förövarens direktiv. Djuret används då som verktyg där förövaren hotar och/eller skadar djuret för att få sin vilja igenom och utöva sin makt i relationen.

Jouren har även djurfria lägenheter som möjliggör för allergiker att bo på Malmö Kvinnojour.

Stort tack till Purina för er donation av gratis hundfoder! https://www.purina.se/

Vill du ha mer information om sambandet mellan våld i nära relationer och djur, läs gärna på: sesambandet.wordpress.com