Biståndssamtal

Biståndssamtal

Till de kommuner som inte själva kan erbjuda stödsamtal har vi ett biståndspaket som socialtjänsten kan erbjuda den kvinna som befinner sig i/har befunnit sig i en relation där det förekommer våld. 

I biståndspaketet erbjuder vi: 

  • Tio samtal med en av våra kuratorer som möter och ger stödjande/ motiverande samtal till våldsutsatta kvinnor
  • Stöd och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter som rör den enskilde. 
  • Friskvård i form av gym, träningspass, yoga
  • Massage utförd av en medicinsk massageterapeut
  • Olika dagliga aktiviteter tillsammans med våra kuratorer 

Vi har ett mycket gott samarbete med de kommuner som hittills har valt att erbjuda biståndspaket till de kvinnor som är i behov av detta.