Barnverksamhet

Barnverksamhet

Barnverksamheten Malmö Kvinnojour arbetar aktivt för att hjälpa de barn som följer med sin mamma in i jourens boenden. Att värna om barnens rättigheter är en självklarhet och vår skyldighet. Enligt Rädda Barnen upplever vart tionde barn hur det är att se sin mamma bli utsatt för våld. Detta gör barnen till brottsoffer. På Malmö Kvinnojour betraktar vi alla som barn tills dess att de har fyllt arton år, oavsett könsidentitet.

Vi har flera kuratorer på Malmö kvinnojour som är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation. Kuratorerna är utbildade i en särskild samtalsmodell för barn som lever i familjer med känslomässiga sjukdomar. Dessutom är de utbildade i   Trappanmodellen stödjer barn som upplevt våld i sina familjer. Dess syfte är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld och därigenom minska risken för PTSD och annan psykiatrisk problematik senare i livet. Samtalen hålls i specialanpassade barnsamtalsrum.Vi har även föräldrastödjande samtal.

Vi lyder under socialtjänstlagen och anmäler alltid om vi misstänker att ett barn far illa.