040-30 11 13

โทรสายด่วนของเรา

แชท

พูดคุยกับเราได้ที่นี่

TACK TILL VÅRA SPONSORER OCH PARTNERS

För vissa klappar Malmö Kvinnojours hjärta lite extra. Med ett stort engagemang har ni gett vår verksamhet stort stöd och vi är otroligt tacksamma över alla era bidrag. Vi vill därför skänka ett varmt tack till alla företag, stiftelser och organisationer som bidrar till vår verksamhet. Vi vill också tacka alla privatpersoner som donerar till oss. Era gåvor gör skillnad för de våldsutsatta kvinnor och barn vi stöttar. 

ขอบคุณมากสำหรับทุกท่าน!

Ett extra stort tack till vår huvudpartner Malmö City Fastigheter

Många engagerar sig i vårt arbete och bidrar på fantastiska sätt. Vissa gör än lite mer och därför vill vi ge ett särskilt varmt tack till vår huvudpartner Malmö City Fastigheter som varje år ger oss ett mycket generöst bidrag som gör att vi kan fortsätta finnas för de vi finns till för. Ni gör verkligen skillnad!

Läs mer om Malmö City Fastigheter på deras hemsida

Varmaste tack till alla som stöttar vår verksamhet:

เป็นสมาชิกสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ Malmö Women's Shelter คุณสามารถเป็นสมาชิกสนับสนุนได้ในราคา SEK 100 เป็นเวลาหนึ่งปี เราชอบสมาชิกสนับสนุนของเรามาก

บริจาคของขวัญ

Malmö Women's Shelter เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พึ่งพาการสนับสนุนทางการเงินและกองกำลังที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งมั่น

มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม

Malmö Kvinnojour เป็นหนึ่งในที่พักพิงสตรีที่เก่าแก่ที่สุดของสวีเดน ปีละครั้ง เรารับสมัครผู้ไม่แสวงหาผลกำไรที่ต้องการมีส่วนร่วมในงานสนับสนุนผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม

thไทย