040-30 11 13

โทรสายด่วนของเรา

แชท

พูดคุยกับเราได้ที่นี่

สมัครสมาชิกสนับสนุน

För att stötta Malmö Kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor per år.  Då är du med och påverkar kampen mot våld i nära relation. Som stödmedlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Du har även närvarorätt och möjlighet att skicka in motioner till vårt årsmöte.

เราใส่ใจสมาชิกสนับสนุนของเรา และเป็นการดีที่เราจะได้รู้ว่าเราหลายคนทำงานร่วมกันเพื่อสังคมที่เท่าเทียมที่ปราศจากความรุนแรง

ยินดีต้อนรับสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Malmö Kvinnojour!

สมัครสมาชิกสนับสนุน

För att stötta Malmö Kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor om året. Tack för att du engagerar dig för allas rätt till ett liv fritt från våld!

150.00 kr

thไทย