040-30 11 13

โทรสายด่วนของเรา

แชท

พูดคุยกับเราได้ที่นี่

สมัครสมาชิกสนับสนุน

För att stötta Malmö Kvinnojours verksamhet kan du bli stödmedlem för 150 kronor per år.  Då är du med och påverkar kampen mot våld i nära relation. Som stödmedlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Du har även närvarorätt och möjlighet att skicka in motioner till vårt årsmöte.

เราใส่ใจสมาชิกสนับสนุนของเรา และเป็นการดีที่เราจะได้รู้ว่าเราหลายคนทำงานร่วมกันเพื่อสังคมที่เท่าเทียมที่ปราศจากความรุนแรง

ยินดีต้อนรับสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Malmö Kvinnojour!

สมัครสมาชิกสนับสนุน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ Malmö Women's Shelter คุณสามารถเป็นสมาชิกสนับสนุนได้ในราคา SEK 150 ต่อปี เป็นเรื่องดีที่เราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนที่ต่อสู้กับความรุนแรงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด!

150.00 kr

thไทย