Skänk en gåva / donation

Malmö kvinnojour är en ideell organisation som är beroende av ekonomiskt stöd och engagerade, ideella krafter. Tack vare stöd och bidrag från privatpersoner, företag och ideella kan vi erbjuda hjälp och rådgivning till kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer.

Vi kan också erbjuda fina, funktionella och säkra skyddade boenden till dem som inte längre kan vistas i sitt hem. Utöver stöd och boende arbetar vi aktivt för att de kvinnor och barn som söker hjälp hos oss även ska få en meningsfull vardag. Genom vår bredd av kompetenser och många hjälpande händer kan vi erbjuda roliga och givande aktiviteter, hälsoinsatser, vägledning och mycket mer.

Varje gåva är ovärderlig i arbetet med att hjälpa kvinnor och barn till ett liv fritt från våld! 

Swisha en gåva

Över för valfri summa till nummer: 123 690 20 92

Skänk en gåva:

överför valfri summa till vårt bankgironummer: 5504-7534

FÅR VI TACKA DIG?

Om vi får, vill vi gärna visa upp er som är bidragsgivare på vår hemsida (ni som inte vill är givetvis anonyma). 

Swisha din gåva till: 123 690 20 92 eller för över till vårt bankgironummer: 5504-7534

Skriv i meddelanderaden: Ditt namn och tacka mig gärna!

Då lägger vi till ditt meddelande under vår rubrik Stort tack till på vår hemsida. 

GÅVOBEVIS

Vill du ge en gåva till våra kvinnor och barn en gåva samtidigt som du ger en gåva till någon i din närhet?  

Maila till oss (i god tid) så får du ett gåvobevis i form av ett fint kort från oss, där det också står beloppet som du har donerat.  

Swisha gåvan till: 123 690 20 92 eller till: vårt bankgironummer: 5504-7534

Skriv: Gåvobevis och ditt namn i meddelanderaden. 

Maila oss på: info@malmokvinnojour.se och skriv till vem du vill ge gåvan och om du vill att den ska skickas per post eller digitalt. 

Tusen tack för din gåva till oss som i sin tur blir gåvor till kvinnorna och barnen som söker hjälp hos oss!