Engagera dig ideellt

Tack alla ni som visat intresse för att bli volontärer, vi har nu fyllt vår kvot för i år (uppdaterat 2018-09-06).

Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer. En gång per år rekryterar vi ideellt arbetande personer som vill bidra i arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Volontärerna utgör en ovärderlig del av verksamheten och bistår organisationen med handfast och praktiskt arbete.

 

Som volontär hos oss får du:

  • Möjlighet att göra en meningsfull insats
  • Vara en del i att kämpa för kvinnors rättigheter
  • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
  • En introduktion till uppdraget
  • Kontinuerlig fortbildning
  • Handledning vid behov av erfaren personal

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang i kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet, kreativitet och ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande.

 

Villkor

  • Antagen volontär ska genomgå Malmö kvinnojours grundkursutbildning. 
  • Du ska bli medlem i Malmö Kvinnojour. 
  • Vara engagerad under minst ett års tid, i en omfattning om minst två arbetstillfällen per månad. 
  • Delta på medlemsmöten en gång i månaden, som volontär blir du medlem i Malmö kvinnojour.

 

Registrering

För att Malmö Kvinnojours ideella verksamhet ska fungera, behövs telefonnummer och e-postadresser till de som är aktiva i jouren. Som medlem får du ta del av våra utskick och kallelser per e-post. Registrering av telefonnummer och e-postadresser innebär behandling av personuppgifter behövs att den som är medlem samtycker (PuL och Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt a) till att Malmö Kvinnojour registrerar nämnda uppgifter i ett medlemsregister. Uppgifterna kommer att raderas året efter det att ni upphör att vara aktiva i Malmö Kvinnojour.

Den som är registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka uppgifter som finns registrerade, begära rättelse samt har rätten att återkalla sitt samtycke när som helst. Malmö Kvinnojour vill även upplysa om att den registrerade har möjlighet (efter den 25 maj 2018) lämna klagomål till Datainspektionen om denne anser att personuppgifter har hanterats felaktigt av Malmö Kvinnojour. Vid en begäran enligt ovanstående kontaktas Malmö Kvinnojours verksamhetsledare.

Välkommen till oss!