Malmö Kvinnojours nya hemsida
öppnar här inom de närmaste dagarna.

För kontakt eller om du behöver stöd
maila på info@malmokvinnojour.se
eller ring på 040-30 11 13.

Stöd och rådgivning inom våld i nära relationer.
Stödtelefonen är öppen helgfria vardagar, 09.00 – 16.00.