Varningssignaler

Dem första tecknen

De flesta relationer börjar med kärlek, så även de relationer där det förekommer misshandel. De flesta kvinnor vi träffar berättar om stor kärlek och passion i inledningsskedet av relationen.

Våld nära relationer kan vara fysiskt, sexualiserat, materiellt, ekonomiskt och inte mins psykiskt.  De första tecknen yttrar sig oftast i just psykisk misshandel.

Se varningssignalerna om han, hon, hen:

 • Är angelägen att snabbt etablera en fast relation

 • Är svartsjuk och kontrollerande mot dig

 • Har orealistiska förväntningar på dig och ert förhållande

 • Isolerar dig från dina vänner och din familj

 • Skyller på andra för sina egna problem och misstag

 • Skriker och kallar dig för nedsättande ord

 • Har plötsliga humörsvängningar

 • Har utsatt andra eller har själv blivit utsatt för våld tidigare eller i sin barndom

 • Hotar med våld

 • Hotar att avslöja personlig eller negativ information om dig till andra, till exempel din familj, kolleger, eller vänner

 • Använder sig av ”lekfullt” tvång när ni har sex

 • Gör andra ansvariga för sina känslor, med förklaringar av typen ”hade du inte sagt så som du gjorde hade detta aldrig hänt”

 • Har en förlegad syn på könsroller