Sexualiserat våld

Sexualiserat våld är en form av fysiskt våld

I Sverige har cirka en av fem kvinnor utsätts för sexualiserat våld någon gång – i världen är siffran en tredjedel.

Sexualiserat våld är en form av fysiskt våld – det handlar i grunden om makt och inte om sexualitet.

Denna form våld kan utövas i samband med misshandel men så behöver det inte vara. Med sexualiserat våld menas att den utsatta tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja. I en relation där ena parten utsätts för våld kan alla sexualiserade handlingar anses ske under tvång eftersom hot ständigt är närvarande. I de flesta fall av sexualiserat våld är förövaren någon som den utsatta känner.

Våldtäkt är det grövsta sexualbrottet enligt brottsbalken och är belagt med fängelsestraff, som lägst två år. Många som blir våldtagna gör inget fysiskt motstånd och säger/skriker inte nej. Istället kan en hamna i frozen fight, vilket innebär att när kroppen utsätts för våld kan den hamna i ett förlamande tillstånd. Frozen fright är en överlevnadsreflex – när hjärnan upptäcker fara hindrar den kroppen från att röra sig. Den här reflexen sker blixtsnabbt och automatiskt, och är helt utanför vårt medvetande.

Sexualiserat våld kan framkalla starka skamkänslor hos den utsatta. Har hen dessutom en relation till förövaren, kan det ta emot att polisanmäla.

På Malmö Kvinnojour har vi specialkompetens att hjälpa den som utsatts för sexualiserat våld. Vår personal är utbildad just för att ge stödsamtal till kvinnor som utsatts för alla former av sexualiserat våld.