Psykiskt våld

Syftet med psykiskt våld att straffa eller förtrycka

Liksom med fysiskt våld är syftet med psykiskt våld att straffa eller förtrycka. Psykiskt våld kan innebära verbala kränkningar, hot, emotionell utpressning, skambeläggande eller isolering. Precis som fysiskt våld kan psykiskt våld riktas mot någon som står den utsatta nära, till exempel ett barn eller en nära vän, som våldsutövaren gärna vill utöva kontroll över.

Det är vanligt att våld, fysiskt liksom psykiskt, varvas med perioder av ömhet och värme. Detta gör våldet oförutsägbart och skapar ett väldigt starkt band – det traumatiska bandet -från den utsatta till förövaren. Den utsattas självkänsla blir ofta låg, och hen kan uppleva sig som helt beroende av förövaren.

Psykiskt våld kan även innebära stalkning där förövaren förföljer den utsatta.

Vi på Malmö Kvinnojour har stor erfarenhet av att ge stöd och råd till kvinnor som utsätts för psykiskt våld.