Materiellt och ekonomiskt våld

Materiellt och ekonomiskt våld – kränkning, hot och trakasseri

Materiellt våld kan innebära att förövaren förstör eller hotar föremål som den utsatta har en känslomässig koppling till. Det kan vara ett fotografi eller en gåva från en närstående. Det kan också innebära skadegörelse av till exempel kläder, möbler eller en bil, allt i syfte att hota och/eller trakassera.

Ekonomiskt våld syftar till att utgöra en kränkning och göra offret beroende av förövaren. Det kan innebära att förövaren tar ut lån i den utsattas namn, kontrollerar hens användande av pengar eller förhindrar hen från att äga tillgångar i eget namn. Ekonomiskt våld kan göra att den utsattas kreditvärdighet påverkas, vilket kan göra det svårt att exempelvis skaffa bostad.

På Malmö kvinnojour har vi kunskap om materiellt och ekonomiskt våld och kan ge dig stöd och vägledning.