Årsmöte 2020

Information från styrelsen 2020-04-14

Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta på föreningens årsmöte till den 23 juni 2020.

Beslutet baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 1 april 2020 om att föreningar med fysiska årsmöten bör förflyttas till tidpunkt då risk för smitta ej längre föreligger: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

För mer information eller vid frågor, kontakta jouren på info@malmokvinnojour.se eller 040-30 11 13