Årsmöte 2019

Malmö Kvinnojours årsmöte hölls den 9 april 2019.