Aktuellt

Aktuellt 190923

Med anledning av senaste dagarnas medierapportering om “kvinnojour i malmö har förskingrat pengar” vill Malmö Kvinnojour informera att vi inte har med detta att göra.

Vi är så glada över att vi nu är är en del av Ett jämställt Skåne!

Läs mer här: https://ettjamstalltskane.nu/

Kolla in #Dela hjärta – ett konstprojekt om psykisk misshandel

delahjartas profilbild

#D e l a H j ä r t a
“Från egna erfarenheter illustrerar jag upplevelsen av att utsättas för psykisk misshandel.”

http://ikimakonst.se/index.html

https://www.spreadshirt.se/ikima+tröjo