Årsmöte 16 april

Du som medlem i Malmö Kvinnojour är varmt välkommen på årsmöte.

Årsmötet kommer att hållas den 16 april kl 17 i Malmö Kvinnojours lokaler. Adress skickas i samband med anmälan. Kallelse till årsmötet kommer att skicka till samtliga medlemmar via e-post senast två veckor före mötet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften!
Du behöver betala din medlemsavgift för 2024 senast den 31 januari för att ha rätt att närvara vid årsmötet. Notera att du som registrerat dig som medlem efter den 1 oktober 2023 redan är medlem för 2024 och att du därför inte behöver förnya ditt medlemskap just nu.

> Förnya ditt medlemskap eller bli medlem här

Motioner och rösträtt
Samtliga medlemmar i Malmö Kvinnojour har möjlighet att inkomma med motioner till årsmötet. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 mars och skickas till styrelsen@malmokvinnojour.se

Aktiva medlemmar som har genomgått Malmö Kvinnojours grundutbildning (volontärer, styrelse, valberedning och personal) har rösträtt vid mötet. Stödmedlemmar har inte rösträtt, men däremot yttranderätt vid årsmötet.

sv_SESvenska