Kvinnofridsvecka

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och något som berör oss alla. Det vill vi belysa under hela vecka 10, när internationella kvinnodagen infaller, som vi i år har valt att göra till en Kvinnofridsvecka. Från politiker till chefer vill vi visa att alla har ett ansvar och en möjlighet att påverka. Detta händer […]

Årsmöte 16 april

Du som medlem i Malmö Kvinnojour är varmt välkommen på årsmöte. Årsmötet kommer att hållas den 16 april kl 17 i Malmö Kvinnojours lokaler. Adress skickas i samband med anmälan. Kallelse till årsmötet kommer att skicka till samtliga medlemmar via e-post senast två veckor före mötet. Glöm inte att betala medlemsavgiften!Du behöver betala din medlemsavgift […]

Våga fråga om våld – AW för chefer och ledare

Bild som visar texten "Våga fråga - AW för chefer och ledare"

Du kan bidra till att stoppa våld i nära relationer. Vill du veta hur?   Fredag den 8 mars välkomnar vi dig som arbetar som chef, ledare, inom HR eller liknande, till en kväll som ger dig verktyg för att möta medarbetare som är utsatta för våld i nära relation. Vi kommer att prata om våld […]

Ska vi bo här? – Boken för barn om skyddat boende

Bild på omslaget av boken "Ska vi bo här?"

Varför får jag inte ha min iPad? Finns det andra barn som också har pappor som slår och säger taskiga saker? Vad händer med min skola nu? Ska vi bo här? Frågorna är många när ett barn flyttar till ett skyddat boende. I all förändring och oro behöver vi som vuxna hjälpa barnen att förstå […]

Högt tryck på stöd under sommaren

Kvinna sitter med laptop i knät och chattar

Sommaren har varit intensiv på Malmö Kvinnojour, med fler stödsökande än någonsin. Under juli månad fick 119 personer stöd och rådgivning av oss – en dubblering från samma period förra året. Det har varit en ovanligt intensiv sommar. Framför allt har trycket på stöd via vår chatt varit högt, berättar Annika Weman Widegård, vikarierande verksamhetsledare […]

sv_SESvenska