Tillstånd för skyddat boende

Malmö Kvinnojour har ansökt om tillstånd. Från den 1 april 2024 ställs det krav på tillstånd för att bedriva skyddat boende. Från samma datum gäller även en ny lag kring barn som placeras i skyddat boende. Att se barnen som egna individer och att hålla hög kvalitet på våra insatser till både vuxna och barn […]

Ska vi bo här? – Boken för barn om skyddat boende

Bild på omslaget av boken "Ska vi bo här?"

Varför får jag inte ha min iPad? Finns det andra barn som också har pappor som slår och säger taskiga saker? Vad händer med min skola nu? Ska vi bo här? Frågorna är många när ett barn flyttar till ett skyddat boende. I all förändring och oro behöver vi som vuxna hjälpa barnen att förstå […]

Högt tryck på stöd under sommaren

Kvinna sitter med laptop i knät och chattar

Sommaren har varit intensiv på Malmö Kvinnojour, med fler stödsökande än någonsin. Under juli månad fick 119 personer stöd och rådgivning av oss – en dubblering från samma period förra året. Det har varit en ovanligt intensiv sommar. Framför allt har trycket på stöd via vår chatt varit högt, berättar Annika Weman Widegård, vikarierande verksamhetsledare […]

sv_SESvenska