040-30 11 13

با خط کمک ما تماس بگیرید

چت

اینجا با ما چت کنید

پشتیبانی از تماس ها

در Malmö Kvinnojour، شما که در یک رابطه نزدیک در معرض خشونت قرار گرفته اید یا بوده اید، این فرصت را دارید که تماس های پشتیبانی رایگان داشته باشید. گفتگوها توسط مشاوران ما انجام می شود که تجربه زیادی از ملاقات با زنانی دارند که در روابط نزدیک در معرض خشونت قرار گرفته اند یا بوده اند.

I samtalen kan du får stöd, rådgivning och hjälp med krisbearbetning. Vi träffas på vårt kansli eller håller samtalet över telefon. Du bestämmer vad som passar dig bäst. Vi för inga journaler över dina samtal och du behöver bara uppge ett förnamn när du kontaktar oss.

Boka tid för stödsamtal via stödlinjen:  040-30 11 13

Vi erbjuder stödsamtal på engelska, svenska och arabiska. 

گروه های گفتگو

آیا ترجیح می دهید تجربیات خود را پردازش کنید و در گروه ها از حمایت برخوردار شوید؟ سپس شاید گروه های بحث ما برای شما باشد. در گروه ها، 6 تا 7 شرکت کننده ملاقات می کنند که به طور مشترک توسط متصدیان ما که گروه ها را رهبری می کنند، حمایت می شوند.

درباره گروه های بحث ما بیشتر بخوانید

آیا به کمک دیگری نیاز دارید؟

حیوانات خانگی

خشونت علیه حیوانات خانگی جنبه رایج خشونت در یک رابطه نزدیک است. عدم تمایل به ترک حیوان خانگی خود یکی از عوامل متعددی است که می تواند ترک یک مجرم را دشوار کند.

رهنمود

ما یک خط کمک داریم که می توانید از آن پشتیبانی و مشاوره دریافت کنید. اگر می‌خواهید با متصدیان ما قرار ملاقات رزرو کنید، به اینجا مراجعه می‌کنید.

اقامتگاه حفاظت شده

Malmö Kvinnojour برای زنان و کودکان همراهی که خشونت و تهدید به خشونت را در خانه های خود تجربه می کنند مسکن سرپناهی ارائه می دهد.

چت

برای کسانی از شما که نمی خواهید یا نمی توانید تماس بگیرید، این فرصت وجود دارد که با ما چت کنید. در چت می توانید کاملاً ناشناس باشید و هیچ چیز خیلی کوچک یا خیلی بزرگ وجود ندارد. در چت نیز می توانید سوال بپرسید.

فعالیت های کودکان

فعالیت کودکان Malmö Kvinnojour به طور فعال برای کمک به کودکانی که مادر خود را همراهی می کنند تا محل اقامت پناهگاه کار می کند.

از ما حمایت کنید

برای حمایت از فعالیت‌های پناهگاه زنان مالمو، می‌توانید به مدت یک سال عضو پشتیبانی ۱۵۰ کرون شوید. ما اعضای پشتیبانی خود را بسیار دوست داریم.

fa_AF(فارسی (افغانستان