040-301113

با خط کمک ما تماس بگیرید

چت

اینجا با ما چت کنید

سیاست حفظ حریم خصوصی برای اعضا

Malmö Kvinnojour فعالیت هایی را انجام می دهد که عمدتاً مبتنی بر مشارکت اعضای فعال است. برای انجام این نوع تجارت، ما باید داده های شخصی را مدیریت و پردازش کنیم. برای ما در Malmö Kvinnojour مهم است که شما به عنوان یک عضو از نحوه نگهداری و محافظت از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید مطمئن باشید. سیاست حفظ حریم خصوصی زیر نحوه پردازش داده های شخصی اعضای ما را در Malmö Kvinnojour توضیح می دهد.

چه کسی مسئول داده های شخصی است؟

Föreningen Malmö Kvinnojour، شماره هویت شرکتی 846003-4013، جعبه 4283، 203 14 Malmö، مسئول پردازش داده های شخصی است که شما به عنوان یک عضو در اختیار ما قرار می دهید. اگر اطلاعاتی می‌خواهید، سؤالاتی در مورد پردازش داده‌های شخصی خود توسط Malmö Kvinnojour دارید یا از آن ناراضی هستید، همیشه می‌توانید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. info@malmokvinnojour.se.

هدف، مبنای قانونی و زمان ذخیره سازی

ثبت نام اعضا

در ثبت نام اعضای Malmö Kvinnojour، اطلاعات شخصی به صورت نام اعضا، شماره تامین اجتماعی، شماره تلفن، آدرس و آدرس ایمیل وارد می شود. داده های شخصی عمدتاً برای اهداف زیر استفاده می شود:

  • نام، شماره تلفن و آدرس ایمیل برای حفظ ارتباط با افرادی که در خدمات اورژانس فعال هستند استفاده می شود.
  • نام و شماره تامین اجتماعی افرادی که در خدمات اضطراری فعال هستند برای درخواست کمک هزینه از شهر مالمو، هیئت ملی بهداشت و رفاه و سایر مقامات مورد نیاز است. همچنین باید بتوان اطلاعات را پس از آن به مقامات مربوطه گزارش کرد.
  • آدرس ایمیل و آدرس برای ارسال اطلاعات به اعضا در مورد فعالیت‌های Malmö Kvinnojours و اطلاعیه‌ها به جلسات اعضا و جلسات سالانه استفاده می‌شود.

De rättsliga grunderna för ovanstående behandlingar är följande. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett medlemskap. Behandlingarna är även nödvändiga för Malmö Kvinnojours berättigade intresse av att kunna kontakta medlemmar och med hjälp av dessa bedriva och planera vår verksamhet samt av att kunna ansöka om anslag för verksamheten. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för ovanstående ändamål. Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingar enligt första punkten ovan kan i vissa fall även vara nödvändiga för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

اگر عضوی دیگر فعال تلقی نشود، اطلاعات آن شخص در جلسه سالانه ای که دو سال پس از پایان فعالیت فرد برگزار می شود از ثبت نام حذف می شود، مگر اینکه به دلیل داشتن قانون مالمو کوین جوور، اطلاعات شخصی دیگر نیاز به ذخیره سازی داشته باشد. تعهد به تکمیل .

تعهدات قانونی

Malmö Kvinnojour همچنین ممکن است داده‌های شخصی فوق‌الذکر را پردازش کند تا بتوانیم طبق قانون به تعهدات خود عمل کنیم، به عنوان مثال در مورد حسابداری، مالیات و حسابداری کمک‌های مالی به مقامات مربوطه. مبنای قانونی این درمان این است که انجام تعهدات قانونی مالمو کوین جوور ضروری است.

توافقنامه رازداری حرفه ای

اعضای فعال فعالیت های آماده به کار مالمو کوین جوور توافق نامه ای را در مورد رازداری حرفه ای امضا می کنند که حاوی نام و شماره تامین اجتماعی عضو است. به منظور حفظ ایمنی اعضا، ساکنان و سایر کمک جویان، قراردادها به مدت 15 سال از سالی که عضو فعال نبود ذخیره می شود و متعاقبا حذف می شود.

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte erbjuda dig ett aktivt medlemskap.  Behandling av personuppgifter är även nödvändig för Malmö Kvinnojours samt boendes och hjälpsökandes berättigade intresse av att säkerställa att medlemmar iakttar sekretess. Medlemmar ombeds även att lämna sitt samtycke till att Malmö Kvinnojour behandlar personuppgifterna för detta ändamål.  Om du som medlem har lämnat ditt samtycke sker behandlingarna även med stöd av detta.  Behandlingen kan i vissa fall även vara nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för medlemmar, boende och/eller andra hjälpsökande.

اطلاعات بهداشتی

Malmö Kvinnojour ممکن است اطلاعاتی را که شما در مورد آلرژی ها و ترجیحات غذایی به ما ارائه می دهید یا اطلاعات مهمتر در مورد وضعیت سلامتی خود را ذخیره کند. اطلاعات مربوط به آلرژی ها و ترجیحات غذایی ممکن است به منظور تطبیق رژیم غذایی شما هنگام سفارش غذا، برنامه ریزی فعالیت ها و موارد مشابه استفاده شود. از اطلاعات مربوط به وضعیت سلامتی شما برای کمک به دریافت مراقبت در صورت بروز حادثه ای در مورد سلامتی شما استفاده می شود. مبنای قانونی برای پردازش این است که، در ارتباط با ارائه اطلاعات، رضایت خود را برای ذخیره اطلاعات برای اهداف فوق اعلام می کنید. در صورت درخواست شما یا پایان مشارکت شما در Malmö Kvinnojour، اطلاعات حذف خواهد شد.

مخاطب

اگر از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، Malmö Kvinnojour داده‌های شخصی که برای ما ارسال می‌کنید، مانند نام و آدرس ایمیل شما را پردازش می‌کند تا با شما ارتباط برقرار کند و در غیر این صورت به پرونده شما رسیدگی کند. مبنای قانونی این درمان این است که باید منافع قانونی خود و مالمو کوین‌ژور را در تماس و رسیدگی به پرونده خود برآورده کنید. ایمیل‌هایی که دیگر برای فعالیت‌های مالمو کوین‌ژور مورد نیاز نیستند ظرف یک سال حذف خواهند شد.

گیرنده اطلاعات شخصی

Malmö Kvinnojour اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی فروشد.

Malmö Kvinnojour ممکن است اطلاعات شخصی شما را با دستیاران داده های شخصی به اشتراک بگذارد، این دستیاران شرکت هایی هستند که از جمله در امور مدیریت و سیستم های رایانه ای ما به مالمو کوین جوور کمک می کنند. این دستیاران داده های شخصی را از طرف Malmö Kvinnojours پردازش می کنند و یک توافق نامه دستیار داده های شخصی برای اطمینان از پردازش قانونی داده های شما وجود دارد.

مالمو کوین‌نجور همچنین ممکن است داده‌های شخصی شما را با مقامات به اشتراک بگذارد، اگر چنین پردازش‌هایی برای درخواست کمک مالی یا انجام تعهدات قانونی مالمو کوین‌نجور ضروری باشد. سپس مرجع مسئول داده های شخصی است و مسئول پردازش داده های شخصی شما توسط مرجع است.

انتقال اطلاعات شخصی به کشورهای ثالث 

Malmö Kvinnojour اطلاعات شخصی شما را به خارج از اتحادیه اروپا / EEA منتقل نمی کند.

حقوق شما

به عنوان یک کاربر ثبت نام شده، شما دارای چندین حقوق در مورد پردازش داده های شخصی خود هستید و اگر می خواهید این موارد را تایید کنید، می توانید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. info@malmokvinnojour.se. حقوق شما تحت قوانین حفاظت از داده ها مشمول شرایط خاص خاصی است و می تواند به شرح زیر خلاصه شود.

حق دسترسی

به عنوان یک فرد ثبت نام شده، شما این حق را دارید که اطلاعاتی در مورد اینکه Malmö Kvinnojour کدام داده های شخصی را درباره شما پردازش می کند و نحوه پردازش آنها درخواست کنید. شما همچنین حق دارید یک کپی از داده های شخصی پردازش شده را درخواست کنید.

حق اصلاح

به عنوان یک فرد ثبت نام شده، شما این حق را دارید که اطلاعات شخصی نادرست مربوط به خود را بدون تاخیر بی مورد تصحیح کنید. همچنین ممکن است حق تکمیل اطلاعات شخصی ناقص را داشته باشید.

حق حذف و محدودیت

به عنوان یک فرد ثبت نام شده، شما این حق را دارید که داده های شخصی خود را بدون تاخیر بی مورد حذف کنید. این امر تحت شرایط خاصی اعمال می‌شود، از جمله اگر داده‌های شخصی دیگر برای اهدافی که برای آنها جمع‌آوری شده یا پردازش شده‌اند، لازم نباشد، اگر رضایتی را که پردازش بر اساس آن است لغو کنید و مبنای قانونی دیگری برای پردازش وجود نداشته باشد، اگر شما به توازن منافعی که مالمو کوین جوور انجام داده است اعتراض دارید و هیچ دلیل موجهی برای پردازش وجود ندارد که سنگین تر باشد، یا اگر داده های شخصی به روشی غیرقانونی پردازش شده باشد. به عنوان یک ثبت‌کننده، شما همچنین حق دارید درخواست کنید که پردازش داده‌های شخصی شما محدود شود، به عنوان مثال. اگر به صحت اطلاعات یا قانونی بودن پردازش اعتراض دارید.

حق انتقال داده ها

به عنوان یک فرد ثبت نام شده، شما حق دارید داده های شخصی را که به Malmö Kvinnojour ارائه کرده اید و ما با رضایت شما یا به دلیل توافق با شما پردازش می کنیم، به دست آورید. شما همچنین این حق را دارید که این داده های شخصی را به کنترل کننده داده های شخصی دیگری منتقل کنید. داده های شخصی باید در قالبی ساختاریافته، معمولی و قابل خواندن توسط ماشین ارائه شوند.

حق لغو رضایت و اعتراض به درمان

اگر درمان Malmö Kvinnojour بر اساس رضایت شما باشد، شما حق دارید در هر زمانی رضایت خود را پس بگیرید. با این حال، این امر بر قانونی بودن رفتار مالمو کوین‌جور بر اساس رضایت قبل از لغو آن تأثیری نمی‌گذارد. شما همچنین حق دارید نسبت به پردازش داده های شخصی خود بر اساس به اصطلاح توازن منافع (منافع قانونی) اعتراض کنید.

این است بازرسی حفاظت از حریم خصوصی که مرجع مسئول نظارت بر اساس قانون حفاظت از داده ها است. اگر اطلاعات عمومی می‌خواهید یا می‌خواهید درباره پردازش داده‌های شخصی خود شکایت کنید، می‌توانید به بازرسی حفاظت از حریم خصوصی مراجعه کنید.

تغییرات در این سیاست حفظ حریم خصوصی

این سیاست حفظ حریم خصوصی آخرین بار در 9 اکتبر 2020 به روز شد.

fa_AF(فارسی (افغانستان