Children's activities

Malmö Kvinnojour följer de lagkrav som gäller kring barn som placeras i skyddat boende. Vi arbetar aktivt för att ge varje barn skydd och stöd av hög kvalitet. Vi ser varje barn som en enskild individ som ges en egen kontaktperson, får en egen genomförandeplan och individuellt anpassade insatser.

Vi har flera kuratorer på Malmö Kvinnojour som är utbildade i att möta barn och hålla i samtal med barn som utsatts för eller har bevittnat våld i nära relation. Kuratorerna är utbildade i olika samtalsmodeller för barn som utsatts för våld. Samtalen syftar till att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld och därigenom minska risken för PTSD och annan psykiatrisk problematik senare i livet. Samtalen hålls i specialanpassade barnsamtalsrum. Vi har även föräldrastödjande samtal. We are subject to the Social Services Act and always report if we suspect that a child is being harmed.

At Malmö Kvinnojour, we consider everyone a child until they have turned eighteen, regardless of gender identity.

"Ska vi bo här?" - Malmö Kvinnojours bok för barn i skyddat boende

DO YOU NEED OTHER HELP?

PETS

Violence against pets is a common aspect of violence in a close relationship. Not wanting to leave your pet is one of many factors that can make it difficult to leave a perpetrator.

CALL RECEPTION

At Malmö Kvinnojour, you who are or have been exposed to violence in a close relationship have the opportunity for free calls. We offer support, advice and crisis management.

PROTECTED RESIDENCE

Malmö Kvinnojour offers sheltered housing for women and accompanying children who experience violence and threats of violence in their own homes.

CHAT

Do you need someone to listen to? With us you can talk about whatever you want. Nothing is too small or too big and you can be completely anonymous.

GUIDELINE

We have a helpline where you can get support and advice. This is also where you turn if you want to book an appointment with our curators.

SUPPORT US

To support Malmö Women's Shelter's activities, you can become a support member for SEK 150 for one year. We like our support members a lot.

en_GBEnglish (UK)