Sklonište za žene u Malmeu

Kvalitet - Posvećenost - Razlika

o nama

Malmö Kvinnojour je nestranačko i nereligiozno neprofitno udruženje. Naša svrha je da podržimo zlostavljane žene* i djecu, radimo za pravo žena i djece na život bez nasilja i rasvijetlimo i širimo znanje o nasilju i ugnjetavanju u bliskim odnosima. Malmö Kvinnojour je jedno od najstarijih skloništa za žene u Švedskoj i od svog osnivanja 1980. godine nudi podršku ženama izloženim nasilju.

Danas nudimo zaštićeni smještaj za one koji više ne mogu živjeti u svom domu, telefon za pomoć onima kojima je potrebna podrška i savjet ovdje i sada i prijem poziva za one kojima je potrebna podrška u razgovoru sa savjetnikom tokom, za vrijeme ili nakon nasilne veze.

Sve žene, bez obzira da li su bile izložene nasilju u heteroseksualnim ili istopolnim vezama, dobrodošle su u Sklonište za žene u Malmeu. Pozivi, podrška i savjeti od nas su besplatni. Imamo obavezu čuvanja povjerljivosti i dozvoljavamo svakoj ženi da bude anonimna i bez registracije, izuzev smještaja.

U Malmö Kvinnojouru rade zaposleni i neprofitne organizacije. Finansiramo se najvećim dijelom grantovima Grada Malmea i Nacionalnog odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, ali sredstva se dobivaju i kroz pojedinačne donacije te od fondacija i fondova. Takođe je moguće sa nama postati član podrške i podržati naš rad za ravnopravno društvo bez nasilja.

Malmö Kvinnojour također doprinosi prijenosu znanja i širenju informacija o nasilju muškaraca nad ženama. Kroz terenske aktivnosti, događaje, predavanja i edukacije širimo informacije, podižemo javno mnijenje i stavljamo na dnevni red nasilje muškaraca nad ženama.

* Pojam žena uključuje sve osobe koje se identifikuju kao žene, bez obzira na pravni, društveni i/ili biološki pol.