040-301113

اتصل بخط المساعدة الخاص بنا

محادثة

دردش معنا هنا

معلومات عنا

Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer med över 40 års erfarenhet av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi erbjuder professionellt stöd och rådgivning för dig som blir eller har blivit utsatt för våld i nära relation.

Verksamheten består av ett skyddat boende, en stödlinje på telefon och chatt, samt en samtalsmottagning där kvinnor och barn erbjuds kostnadsfria stödsamtal med kurator. Alla som identifierar sig kvinnor är välkomna till Malmö Kvinnojour. Vi har tystnadsplikt och du kan kontakta oss helt anonymt.

Att vara en röst för våldsutsatta kvinnor och barn är ett av våra viktiga uppdrag. Därför arbetar Malmö Kvinnojour aktivt med att öka medvetenhet och engagemang om våld i nära relationer. Vi bedriver även opinionsbildning för att påverka politiska beslut för ett bättre stöd till våldsutsatta, både på lokal och nationell nivå.

Malmö Kvinnojour är en idéburen verksamhet och drivs som en ideell förening. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden. En ideellt arbetande styrelse leder organisationen, som består av åtta medarbetare och ett tiotal volontärer.

Våra kostnadsfria stödinsatser finansieras av statliga och kommunala bidrag, samt donationer från stiftelser, fonder, företag och privatpersoner. Placeringar i skyddat boende bekostas av placerande socialtjänst. Du kan också bidra till verksamheten genom att bli stödmedlem eller skänka saker. Alla bidrag är värdefulla och viktiga i kampen mot våldet.

arالعربية