Malmö Kvinnojour | Engagera dig ideellt
325
page-template-default,page,page-id-325,page-child,parent-pageid-323,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Engagera dig ideellt

För dig som vill bli volontär:

Om Malmö Kvinnojour

Malmö Kvinnojour är en av Sveriges äldsta kvinnojourer. En gång per år rekryterar vi ideellt arbetande personer som vill bidra i arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor och barn. Volontärerna utgör en ovärderlig del av verksamheten och bistår organisationen med handfast och praktiskt arbete.

 

Som volontär hos oss får du:

 • Möjlighet att göra en meningsfull insats
 • Vara en del i att kämpa för kvinnors rättigheter
 • Delaktighet i och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
 • En introduktion till uppdraget
 • Kontinuerlig fortbildning
 • Handledning vid behov av erfaren personal

 

Du deltar som volontär i hela Malmö Kvinnojours kärnverksamhet. Exempel på arbetsuppgifter:

 • att i den öppna verksamheten svara i stödtelefonen mellan 9 – 16.
 • att arbeta som kontaktperson till kvinnor och barn i boendet, vilket kan innebära att vara ett stöd över telefon, stöd under en eventuell rättsprocess, hjälpa barnen med läxläsning och andra aktiviteter som kan bryta isoleringen i boendet.
 • att arbeta i aktivitetsgrupp på kvällstid för att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning för våra kvinnor och barn.
 • att arbeta opinionsbildande för att sprida information om våldsproblematik och marknadsföra kvinnojourens verksamhet och värdegrund

 

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang i kampen mot våld i nära relationer. Du får gärna ha kunskap i ämnet, men det är inget krav. Viktiga egenskaper är empati, lyhördhet, kreativitet och ett positivt tankesätt. Personlig lämplighet är direkt avgörande.

 

Villkor

 • Antagen volontär ska genomgå Malmö kvinnojours grundkursutbildning. 
 • Du ska bli medlem i Malmö Kvinnojour. 
 • Vara engagerad under minst ett års tid, i en omfattning om minst två arbetstillfällen per månad. 
 • Delta på medlemsmöten en gång i månaden.

Som volontär blir du alltså medlem i Malmö kvinnojour. Då Malmö kvinnojour bedriver verksamhet som till stor del grundar sig på medlemmars engagemang behöver jouren ett medlemsregister för att kunna hantera administrationen av verksamheten. För Malmö Kvinnojours medlemmar och de boendes säkerhet innehåller medlemsregistret korrekta personuppgifter och personnummer på aktiva medlemmar i jouren. Genom att bli volontär och aktiv medlem i Malmö kvinnojour godkänner du därför att dina personuppgifter registreras i Malmö kvinnojours medlemsregister.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt personuppgiftlagen (PUL). Enligt PUL har du rätt att begära information om vilka uppgifter Malmö Kvinnojour har registrerat om dig som medlem och hur uppgifterna används.

Uppgifter om namn, personuppgifter, adress, telefonnummer och e-post ska lämnas av den som vill bli aktiv medlem i Malmö kvinnojour.

 

 

Urval

Malmö Kvinnojours rekrytering av volontärer utlyses på denna sida.

Under utlysningsperioden finns ett formulär tillgängligt för att ansöka som volontär.

Samtliga intresserade fyller i ansökningsformuläret. Ett urval görs därefter, varav ett antal av de som uppfyller kriterierna och eventuella meriter kallas till intervju.

Cirka 10 personer kommer får möjligheten att genomgå jourens obligatoriska grundutbildning för att sedan bli volontär.